Czym jest Ewangelia? Dlaczego wiara i rozum są jednak spójne?


Nauka, wiara a duchowość. Łączone ze strategią.

.

Ewangelia = Słowo Boże. Słowo czym jest? Sekwencją. Nie mówię że jakimś koderem-dekoderem w stylu DNA/RNA. Słowo to w mojej interpretacji pewien kwant. Kwant jakiej "materii"? "Subatom" komunikacji. Naturą Słowa zapewne jest jego kontekstowość, fragmentaryczność. Słowo funkcjonuje w kontekście choć samo jest sztywne. Zatem mówię że Jezus jest jakby tą Osobą która w Trójcy Jest jakby relatywna, bo poddana stwórczości Ojca. Ojciec to funkcjonuje jako absolut nie w tym sensie jakoby był zupełnie niezmienny ale w tym sensie że stale daje niezmiennie dobre wytyczne i sądy. Człowiek się "zmienia" (za wyjątkiem Yahoshua, asd, ludzi Ducha Św.) więc nie jest z tą duchowością kompatybilny - mowa o nwo i skorupkowych udawaczach z salmonellą duchową i kałem bakteryjnym, mówiąc metaforycznie. Słowo jako ciąg następujących elementów słownika jest ściśle powiązane z czasem. Z tym że czas rozumiem nie jako miarę ale tu jedynie jako zwrot relacji przeszłość-przyszłość. Nawet teraźniejszość w tej definicji pomijam. Bo teraźniejszość w filozofii czasu jest przypisywana brakowi czasu, przynajmniej u chrześcijan. Tu zaszła dwuznaczność ale oba znaczenia są prawdziwe. Domyśl się, "trening" rozumu.

Wiara i rozum

Posługuję się zarówno mistyką jak i nauką (informatyką, matematyką, optyką, trochę chemią). Metodologią. Źródłami zewnętrznymi faktograficznymi (w art. o koronaświrusie itp.), jak i moją własną nauką. Nie twierdzę że ta moja nauka ścisła tworzy moją duchowość ale jedynie że ją wyzwala. Ponieważ też jestem trochę może uzależniony od rozumu. Chcę wiedzieć jak ma się Ziemia. Genotyp człowieka mnie nie interesował ale Ziemia i gwiazdy są bardzo, bardzo ważne. Jak rozpoznać żę nie mam w planie się "chwalić"? A no tak że dalajlama ma niski poziom wiedzy. Egregory potwory - tak to traktuję. NWO-wcy wymyślili pojęcia te aby czymś lukrować swoją wyobraźnię. Natomiast w procesie duchowym wyobraźnia ma się opierać na realu. Nie żebyś sobie wyobrażał (oni to nazywają: wizualizował) ciągle że jesteś w Amazonii (jeśli jeszcze nie spalona...) ale abyś naukowo graficznie imaginacyjnie nie był artystą ale realistą. Musisz w tym celu "wszem i wobec" siebie odrzucić innego masona kop-ernika, wy-kop-ać go z siebie z Bożej Łaski, zabezpieczając w trybie wręcz natychmiastowej wykonalności dowody stanu faktycznego, mówiąc w sposób przyspieszony. Podnieś prawdę i zasądź naukę w duszy aby ten bandytyzm skazać na wojenną banicję!! Teraz przecież mamy wojnę w 'pokoju' - najlepszy dowód dla twego rozumu to tzw. stan hipo-epidemiologiczny kraju. (Pośmiej się tu z konia jeździeckiego od Olszańskiego-Jabłonowskiego - wstawki na końcu ich filmików z nptv). Nie koronuj się tą mniejszą bestią!! Ani większą. Poczkej troszku aż Król JCH przyjdzie. Możesz to przyspieszyć, wyraźnie i ściśle pisze amightywind.com!!! Robiąc przeciw Apokalipsie przyspieszasz jej koniec (teraz linku nie znajduję, przecież to jest dla cierpliwych osób a  n i e  ludzi typu szybkich snickersów...).

nie można czynić jak mówiłem kompromisów, tutaj do tego podane słowa duchowości:

https://www.amightywind.com/en/torah/2019/12-07-2019c.html
"MY Holy people will not compromise with the enemy."

Sprawiedliwość Boga Ojca na ten czas, z tego samego url:

"Bride of YAHUSHUA, call upon ME to deliver you from the human servants of satan who seek your death and destruction. Come before MY throne boldly without sin and ask ME in YAHUSHUA ha MASHIACH’s Name, to ask ME your Abba YAHUVEH in YAHUSHUA ha MASHIACH to put these reprobate enemies of MINE and yours into MY meat grinder, the Winepress of MY Wrath. Those who dare to cast their curses, spells, hexes and do all manner of evil to try and harm destroy or kill the Bride of YAHUSHUA who are MY sealed ones. Vengeance is MINE, saith YAHUVEH. I will repay the Bride of YAHUSHUA’s enemies and grind them up in seven different ways."

"And I shall ground them under MY feet making mincemeat out of their lives until their last breath on this earth."

"How many will choose to accept this standard against the evil in this world? It is your choice. It is only reserved for the Bride of YAHUSHUA. All others who pray for this will be denied."

Przebaczanie itp.:

"Bride of YAHUSHUA, forgive your human enemies but deliver them into I, YAHUVEH’s hands. It is a fearful thing to fall into I, YAHUVEH’s hands."

Ofiara Zbawiciela:

"Hear oh Israel, Jerusalem and people of this earth, there is but one way back to Heaven and it is through the Holy Sacrifice given for this planet earth which covers the sins of the people and it is through the Name and Blood of YAHUSHUA. You must accept HIM as I, YAHUVEH’s only Begotten SON and your sins will be forgiven and washed away through the only saving Blood of YAHUSHUA but then you must repent and turn away from your sins and obey. (John 14:6)"

Ap 14 oraz cud niewidoczności z Ewangelii:

"MY Two Witnesses are part of YAHUSHUA’s First Fruit Bride of Rev. 14. The body they will receive will be a Glorified Body. Just as YAHUSHUA walked invisible through a crowd when the enemy sought to kill HIM so too shall MY Two Witnesses do the same. (Luke 4:28-30)"

"Nowy Jan Chrzciciel":

"Hear oh Israel, Jerusalem and the rest of the World, as it is written, the one you call John the Baptist prepared the way for MY SON YAHUSHUA so it shall be again as MY Elijah of New [in Hebrew, Eliyahu] prepares the way for the return of YAHUSHUA to rule and reign on earth like HE did in Heaven."

Nierównomierne sprzężenie obecności zła w biosferze (podst. ze św Pawła apostoła) + mściwość:

"When you use biological and chemical warfare you punish your enemies far more than I have ever allowed."

"What if that was your wives, your husband’s, your loved ones, your families and your neighbors? What if that was your homes? Insanity has taken its seat in the Governments."

ABBA  n i e  wyłączał Polski z kar na tej stronie pisanych!!!!

Zastrzeżenie. Nie rozumiesz? Czytaj drugi raz po właściwym zakresowo odstępie czasu (przerwie).

Komentarze