Dlaczego prawica w Polsce jest aż tak głupia?


Od kilkudziesięciu lat lewica robi z naiwnych przedstawicieli „prawicy” przysłowiowych idiotów. Pisałem o tym kilka lat temu, prezentując prosty mechanizm manipulacji wykluczający stosowanie logiki dwuwartościowej prawda-fałsz.

.

Kolejny tekst Czarnej Limuzyny z 16 września 2017 wart skopiowania.

Dlaczego prawica w Polsce jest aż tak głupia?

Od kilkudziesięciu lat lewica robi z naiwnych przedstawicieli „prawicy” przysłowiowych idiotów. Pisałem o tym kilka lat temu, prezentując prosty mechanizm manipulacji wykluczający stosowanie logiki dwuwartościowej prawda-fałsz.

Półprawda was zniewoli

Jednym z ulubionych sposobów niszczenia świata wartości oraz głoszenia kłamstwa przez lewicę – była i jest stosowana do dziś metoda „na Hegla” polegająca na postawieniu tzw. antytezy.
Postawiona antyteza tworzy z tezą (ideą, wartością, normą, poglądem) parę przeciwieństw.
Z pary przeciwieństw wyłania się synteza. Przebiega to w następujący sposób:

Ujęcie klasyczne: teza + antyteza = synteza (triada heglowska)

Lewicowi kłamcy uprawiając swoją “dialektykę”, czynią to w praktyce tak:

Ujęcie lewicowe: prawda + kłamstwo = półprawda

Wedle powyższego lewicowego algorytmu utworzona w ten sposób półprawda staje się po pewnym czasie syntezą, postrzeganą jako wyjściowy punkt w dyskusji.
Zepchnięta do defensywy prawica: na swoją zgubę i zgubę reszty społeczeństwa broni utworzonej przez lewicę syntezy – nowej tezy (półprawdy). W konsekwencji „prawica” reagując na kolejne kłamstwo w lewicowym paradygmacie, nie jest w stanie obronić pierwotnej prawdy ani wyartykułować czytelnego przekazu.

półprawda (prawica) + kłamstwo (lewica) =?

Ostatnio, coraz częściej to lewica stawia tezę, na którą prawica reaguje … półprawdą

kłamstwo (lewica) + półprawda (prawica)  =?

 

Przykład procesu zmiany rzeczywistości

Etap I

Teza prawicowa:  homoseksualizm jest odstępstwem od normy.

Antyteza lewicowa: homoseksualizm będąc inną orientacją seksualną mieści się w normie.

Synteza – stan końcowy:  homoseksualizm jest tolerowaną, walczącą o swoje prawa „mniejszością seksualną”. „Nie wypada wartościować seksualnych upodobań”.

Etap II

Teza prawicowa czyli część prawdy (stan wyjściowy): Homoseksualiści nie mogą zawierać małżeństw.

Antyteza lewicowa: inne orientacje mogą zawierać związki partnerskie, „małżeńskie” , adoptować dzieci.

Synteza- stan końcowy: homoseksualiści zawierają związki małżeńskie, nie mogą adoptować dzieci.

----------------------

Korona Ściema wg Piotra Wrońskiego 

 
 
 

Dalsze etapy

Dalsze etapy są eskalacją żądań lewicy. Proces zostaje przyśpieszony. Tolerancja zostaje zastąpiona tolerancją represywną, a „synteza” zmieniającej się rzeczywistość zawiera następujące elementy: „małżeństwa homoseksualne” mogą adoptować dzieci, zamawiać je i hodować in vitro, a także wynajmować surogatki. Karana jest „homofobia”, a głoszenie prawdy nazywane jest „mową nienawiści”. Każde odstępstwo od moralnej normy jest promowane i wynagradzane. Katolicki system wartości i związane z nim prawicowe poglądy są stygmatyzowane i zwalczane w sferze publicznej. W rewolucyjnej zmianie rzeczywistości lewicy pomaga teoria krytyczna Horkheimera uzasadniająca postawę negacji. Tak właśnie wygląda sytuacja w większości krajów komunistycznego zachodu.

W tym momencie jestem zmuszony zrobić zastrzeżenie dotyczące sformułowania kraje komunistycznego zachodu, które budzi wśród niektórych głupszych przedstawicieli pseudo prawicy nie tylko poznawczy dysonans, ale także  niczym nieuzasadnioną obawę, że oto w ten oto sposób promuje się „lepszy wschód” z Rosją w okowach turańszczyzny. Tak nie jest. Obawa wynika z tego, że psudo prawica przejęła od komunistów opisany wyżej schemat myślenia, postrzegając negację zachodniego komunizmu (UE), jako automatyczną aprobatę jego rzekomej antytezy.

W schemacie inżynierii społecznej wygląda to tak:

Delegaci lewicy

Typowymi przedstawicielami komunistów w mediach są reprezentanci mniejszości moralnej cierpiącej na dezorientację seksualną. Są to nowej kategorii (myślący inaczej) “intelektualiści” uformowani przez frankfurcką teorię krytyczną. Spośród wielu, wybrałem jeden charakterystyczny przykład.

Twitter

Medialna przedstawicielka komunizmu kulturowego, uczestniczka “marszu szmat” lesbijka, działaczka LGBT, pani Marta

 

“W Pustyni i w Puszczy” to ideologicznie zła książka, która uczy rasizmu, uczy wykluczeń

“Harry Potter” jest lepszy, bo tam tożsamość nie jest jednolita

Inny cytat z pani Marty to:

Warto rozmawiać o kazirodztwie

Jak postępować w praktyce?

Przykładem trafnej reakcji na bzdurę i kłamstwo jest stanowisko Wojciecha Cejrowskiego wyrażone swego czasu w programie „Warto rozmawiać”: „Z głupkami nie ma sensu dyskutować, przed głupkami trzeba się bronić”.
Co robi spacyfikowany polityczną nikczemnością (poprawnością) przysłowiowy „prawicowy” polityk?  Dyskutuje w telewizyjnym studio.

Zastanówmy się: czy jest sens dyskutować i deliberować ile jest 2+2 w lewicowym, „pluralistycznym” schemacie, gdzie jedni mówią, że 2+2= 5, drudzy, że 4 i pół, a jeszcze inni, że jest różnie – kwadratowo lub podłużnie. W tym stanie rzeczy publiczność idiocieje, a jej spora część osiąga stan lewicowej nirwany – anomii.

 „Rytm bębnów i piszczałek”

Aktualnie dominującym nurtem ideologicznym w Europie (UE) jest komunizm (kulturowy marksizm), którego siła oddziaływania najwidoczniej odcisnęła się negatywnym piętnem na mentalności klasy politycznej w Polsce. Uwikłana w lewicową dialektykę prawica błądzi w przysłowiowym korowodzie ślepców. Jak mawiają posiadający dobrą orientację w omawianej materii – jest to „ gra z diabłem ”.

Doskonałym zobrazowaniem głoszonej półprawdy o UE jest pisowska narracja. Politycy PiS nie są w stanie wyartykułować całej prawdy o jawnych przecież planach przekształcenia Unii posteuropejskiej w komunistyczną federację (program „integracji i rozwoju” oparty o manifest komunistyczny Spinellego).

Drodzy prawicowcy jesteście po prostu ignorantami i tchórzami. Pozostaniecie nimi dopóty nie sięgniecie do źródeł – prawdziwego rodowodu prawicy i lewicy – pierwotnego podziału na dobro i zło, prawdę i kłamstwo. Zrozumiecie wówczas, że lewica jako aberracja w sferze rozumu, etyki i ducha nie ma prawa wtrącać się do polityki, a rozdział państwa i lewicy jest polską racją stanu.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Prawda: Zgodnie z klasyczną definicją Arystotelesa Prawda to zgodność myśli (wyrażonych poglądów) z rzeczywistością (faktami).

______________________________________________________________________________________________________________

Półprawda: kategoria paralogiczna- mieszanka kłamstwa i prawdy

______________________________________________________________________________________________________________

Tolerancja represywna” to uzasadnienie dominacji niewielkiej, świadomej swoich celów i dobrze zorganizowanej mniejszości nad rozbitym, upokorzonym, nie potrafiącym bronić własnego systemu wartości społeczeństwem. Esej pod takim tytułem napisał w 1965 r. ideolog Nowej Lewicy, niemiecki komunista Herbert Marcuse /K.Karoń/.

______________________________________________________________________________________________________________
Anomia (gr. a- = „bez”, nomos = „prawo”) – stan charakterystyczny dla zachodnich społeczeństw, gdy antywartości wystawia się na „demokratyczną licytację”, a za „kwestorów” robią lewicowi politycy.

 

Przeczytaj również:

 O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę w Polsce

https://podcasts.apple.com/pl/podcast/wtorkowa-wieczorna-audycja-z-radia-kcht-30-03-2021/id1493821647?i=1000515074259

137 Wyświetlenia

Comments