„Pan Materna pytany przez nas dziś o to, czy odbywa ów wolontariat, sprawy nie zechciał skomentować”
https://www.tvp.info/52843283/....zaszczepieni-celebry

www.tvp.info

logo_s_tvp_abc copy

Zapytano Wiktora Zborowskiego i Krzysztofa Maternę.
Prosty
Standard
Kwadro