#stopdefraudacji

Dział Specjalistów Teatru do spraw Sprawdzania Ucisku Skarpetek Bezuciskowych, w trakcie testu.......
😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃
#kempinskyproject #sztuka #teatr

Prosty
Standard
Kwadro