ZAWIEDLIŚMY!!!
Szaruś,
po dwóch latach czekania, zmarł ze smutku za kratami.

Ale są inne koty, które czekają!
https://www.facebook.com/kotyzeschroniska

Prosty
Standard
Kwadro