Lista Zasad

Lista Zasad obowiązujących w serwisie Polfejs.net

W serwisie Polfejs obowiązuje zasada "Volenti non fit iniuria" (łac. chcącemu nie dzieje się krzywda)
Przed skorzystaniem z Serwisu zapoznaj się z jego Regulaminem.

1. W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów należy
przestrzegać zasad ogólnie przyjętej netykiety.

2. Nie zamieszczaj wypowiedzi niezgodnych z prawem, dobrymi
obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

3. Dbaj o poprawność i czystość języka swoich wypowiedzi. Stosuj się
do zasad ortografii i interpunkcji.

4. Nie obrażaj i nie atakuj innych użytkowników Serwisu.

5. Do innych użytkowników zwracaj się z szacunkiem, po nicku/nazwie
lub po imieniu.

6. Szanuj prywatność innych Użytkowników. Jeśli dyskusja ma dotyczyć lub poruszać kwestie prywatne prowadź
ją przy pomocy wiadomości prywatnych.

7. Nie ujawniaj w Serwisie adresów poczty elektronicznej, danych
osobowych i teleadresowych innych osób, ani innych danych i
wiadomości z zakresu ich życia prywatnego.

8. Ignoruj użytkowników mających na celu dezorganizowanie dyskusji i
prowokujących wywołanie kłótni.

9. Nie bądź natrętny, nie narzucaj się. Nie utrudniaj swoimi działaniami korzystania z Serwisu innym użytkownikom.

10. W przypadku zauważenia nieodpowiednich treści korzystaj z opcji
raportowania.

11. Nie umieszczaj plików audio/wideo podlegających ochronie praw autorskich.
( Prawo autorskie, część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców i dotycząca stosunków
prawnych związanych z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną; )

12. Posty wzbudzające niezdrowe emocje u komentujących będą miały
wyłączone komentowanie lub zostaną usunięte.

13. Nie przeciążaj Serwisu. Nie wysyłaj wielokrotnie tej samej
wiadomości lub wielu różnych wiadomości w krótkich odstępach
czasu. Jeśli ktokolwiek ma taką potrzebę, prosimy, aby czynił to w
formie komentarzy, a nie nowych postów.

14. Niedopuszczalne jest działanie na szkodę Serwisu w tym rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat serwisu Polfejs oraz prowadzenie
działań, mających na celu zdyskredytowanie lub obrażenie administracji lub moderatorów Serwisu ze względu na podejmowane przez wyżej
wymienione osoby decyzje związane z pełnioną przez te osoby funkcją w ramach Serwisu. Takie posty będą niezwłocznie usuwane, a ich autor
zostanie zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

15. Niestosowanie się do powyższego będzie skutkowało, w zależności
od rangi przewinienia, blokadą czasową, usunięciem wpisu, w
ekstremalnych wypadkach usunięciem konta.

16. Administratorzy/ Moderatorzy serwisu Polfejs mogą bez
wcześniejszego ostrzeżenia jego autora usuwać posty oraz komentarze, jeśli naruszają
one Regulamin i przepisy prawa.

17. Zarządzający Serwisem nie mają obowiązku tłumaczyć się ze swoich
decyzji na forum. Pytania kierowane do Administracji będą usuwane.

18. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu zgłaszaj Administratorowi na konto, na adres podany w Regulaminie Serwisu lub w
przeznaczonej do tego grupie tematycznej.

19. W kwestiach, które nie zostały ujęte na niniejszej liście decydujący
głos ma Administracja serwisu Polfejs.

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Zasad . Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.
Standard
Kwadro