Wiara a religia, radość a cierpienie


Uwyraźnienie, uściślenie - w tym także gnozy.

.

Jak nie należy wyjaśniać nauki Wiary

W Polsce kazania biskupów przeprowadza się tak:

Słowa są ładne (czy piękne ⟺ czyste?).
Spojeniem jest upominanie (kogoś i się).

Musi być chyba odwołanie do przynajmniej jednej sytuacji historycznej bądź współczesnej (złej).
Język jest literacki w sposobie, z jakim można by z kazania zrobić wieloczytelniczą książkę.

Księża podobnie ale rzadko jest odwołanie (jakby link) do sytuacji realnych, w tym encyklik (może się zmieniło no bo chrislam, stosuję czasem Natanka, proste?).

Czy "czyste" = proste + piękne?

Nie wszystko co piękne jest prawdziwe.
Kalkulacja - a nie kościoła negacja.

Czy życie = ból + pocieszenie czy upokorzenie+chwała?
SVII czy st. John, ...? Misterium niewiadomej złożonej.

Bo liczyć, segregować, robić konglomeraty i systemy (np. kurs ALPHA) potrafią.

Posoborowie mi się nie kalkuluje pod żadnym względem niedzielnym. Zresztą, tylko sobota jest Sabatem.
Nadskażeni, poszukajcie do której (pod)sekty w hierarchii religijnej wielotysięcznych denominacji i odłamów "należę". Zagadka intelektualna na pokutę, lepsze to niż grzeszyć głównie - lenistwem :-).

Niewiadoma aż się stanie wiadoma. Panem Czasu jest tylko Bóg a nie ilość traum.

Na rozgrzewkę podstaw Wiary

Czy "czyste" = proste + piękne? (Dla czystych wszystko jest czyste zdaniem św Pawła w liście w Biblii)
Czy życie = ból + pocieszenie czy upokorzenie+chwała?
Czy piękne ⟺ czyste?
Czy dokładnie każde upokorzenie jest bolesne?

Uwyraźnienie pojęć

Wiara - zaufanie Bogu.
Religia - tymczasowy system zjawisk które u letnich ludzi układają się w schemat.
Duchowość = Wiara, j.w. def.
Gnoza - wynika zasadniczo z wątpienia, ewentualnie z zacięcia naukowego.
Czystość - przekonanie dualne na temat sprawy, osoby wynikające z podziału duchowego w przekonaniu człowieka (typu: [wy ludzie] będziecie mieć te zwierzęta za nieczyste - ST pięcioksiąg)
Moralność - behawior, tzw. zewnętrze.
Szabat - SOBOTA.
Prawo - szablon tylko dla buntowników.

Komentarze